PRAWA AUTORSKIE
ZAMEK  LIPOWIEC
ABY WEJ¦Ć KLIKNIJ NA ZDJĘCIE
STRONA PO¦WIĘCONA DAWNEJ TWIERDZY BISKUPÓW KRAKOWSKICH
Kliknij aby wej¶ć.