INDYWIDUALNE, GRUPOWE, Z PRZEWODNIKIEM, NOCNE
Informacje o godzinach zwiedzania zamku Lipowiec.
Informacje o cenach biletów wstępu i innych usług.
WIEK IX - XIII, WIEK XIV, WIEK XV, WIEK XVI, WIEK XVII, WIEK XVIII, WIEK XIX, WIEK XX - XXI
Przeglądaj lub dopisz się do księgi gości.
PRAWA AUTORSKIE
Strona główna >> Różne >> Literatura i źródła 
STRONA GŁÓWNA
FUNDACJA "PRO ANIMALS"
FUNDACJA "TARA"
WSPÓŁRZĘDNE GPS, MAPY, JAK DOJECHAĆ, JAK DOJŚĆ, PARKINGI.
Informacje na temat niniejszej witryny.
Informacje o prawach autorskich do materiałów zamieszczonych na stronie.
Informacje o źródłach, z których czerpano materiały do strony.
Odsyłacze do polecanych stron internetowych.
Informacje na temat wymiany linków, bannerów, współpracy przy tworzeniu strony, itp.
Słownik niektórych pojęć występujących na stronie.
LITERATURA

1) Małkowska-Holcerowa Teresa - 
"Lipowiec, dawny zamek biskupów krakowskich"
     Wydawnictwo PTTK  "Kraj" , Warszawa 1988; 
2) Bogdanowski Janusz - 
"Sztuka obronna"
     Zarząd Jurajskich Parków Krajobrazowych, Kraków 1993; 
3) Guerquin Bohdan - 
"Zamki w Polsce"
     Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984; 

INNE ZRÓDŁA

1) http://www.pl.wikipedia.org/ 
2) http://www.babice.pl/