INDYWIDUALNE, GRUPOWE, Z PRZEWODNIKIEM, NOCNE
Informacje o godzinach zwiedzania zamku Lipowiec.
Informacje o cenach biletów wstępu i innych usług.
WIEK IX - XIII, WIEK XIV, WIEK XV, WIEK XVI, WIEK XVII, WIEK XVIII, WIEK XIX, WIEK XX - XXI
Przeglądaj lub dopisz się do księgi gości.
PRAWA AUTORSKIE
Strona główna >> Różne >> Słownik pojęć 
STRONA GŁÓWNA
FUNDACJA "PRO ANIMALS"
FUNDACJA "TARA"
WSPÓŁRZĘDNE GPS, MAPY, JAK DOJECHAĆ, JAK DOJŚĆ, PARKINGI.
Informacje na temat niniejszej witryny.
Informacje o prawach autorskich do materiałów zamieszczonych na stronie.
Informacje o źródłach, z których czerpano materiały do strony.
Odsyłacze do polecanych stron internetowych.
Informacje na temat wymiany linków, bannerów, współpracy przy tworzeniu strony, itp.
Słownik niektórych pojęć występujących na stronie.
Stankar Franciszek, wł. Stancaro Francesco (1501 - 1574) - pochodzący z włoskiej Mantui teolog i 
lektor hebrajskiego. Profesor Uniwersytetu Padewskiego, Akademii Krakowskiej i Uniwersytetu w 
Królewcu oraz jeden z tłumaczy Biblii Brzeskiej (wyd. w 1563 r.). Wspierał tworzenie się wspólnot 
kalwińskich oraz antytrynitarzy (tzw. stankarystów) w Polsce. Za swoje poparcie dla idei reformacyjnych, w 
1550 r. został uwięziony na zamku w Lipowcu, a także potępiony i wyklęty na synodach innowierczych w 
Pińczowie (1555 i 1559) i w Książu w 1560 r. 
Wurtz Paul (30.X.1612 - 24.III.1676) - niemiecki oficer, generał w służbie króla szwedzkiego Karola X 
Gustawa. W latach 1655 - 1657 gubernator Krakowa. Zajął Lipowiec w dniu kapitulacji Krakowa, 9 
października 1655 roku. Generał wraz z garnizonem przebywał w nim do lata 1657 roku. Podczas 
wycofywania się, wydał rozkaz podpalenia zamku.